Leva på trading / daytrading (2024)

Leva på trading / daytrading (1)

Går det att leva på trading? Ja, men det krävs både ett stort kapital och djupgående kunskap för att lyckas. De flesta börjar vid sidan om ett ordinarie arbete för att därmed bygga upp kapitalet samt testa om de har den kunskap som krävs.

Längre ner i artikeln finner du intervjuer med en daytrader i videoformat

Vilket startkapital krävs?

Vilket startkapital som krävs beror främst på två faktorer:

  • Ska uttag ske varje månad eller ska vinstenåterinvesteras?

Har du som mål att leva på daytrading bör första steget varaatt börja med swingtrading på fritiden. Därmed är du inte behov av sammaavkastning på kapitalet som om det är din enda inkomst. Dessutom kan allavinster återinvesteras till att det blir möjligt att leva på kapital ochavkastning.

  • Vilken risknivå accepteras?

För att få ut 25000 kr per månad krävs en avkastning på 5 % i månaden förutsatt att du har 500000 kr att investera. (se fler uträkningar vid rubriken ”Vilken avkastning krävs”). För de som inte har denna summa finns möjligheten att använda sig av hävstångsprodukter. Det innebär att samma avkastning kan nås men med mindre kapital. Det resulterar självklart även i en betydligt större risk.

Att leva på: Avkastning: Hävstång Kapital som krävs:
25 000 kr/mån 5 % per/månad 1X500 000 kr
25 000 kr/mån 5 % per/månad5X100 000 kr
25 000 kr/mån 5 % per/månad 10X50 000 kr

I exemplen ovan används hävstång 5 respektive 10. Detbetyder att om kursen går upp 1% kommer kapitalet öka i värde med 5 %respektive 10 % – men även motsatt. Om kursen går ner 1% minskar värdet med 5%respektive 10 %.

100000 – 300000 kr som startkapital

En av Sveriges mest kända daytraders, Ekka Lundin, skriver isin blogg att en summa på 100000 kr – 250000 kr räcker för attbörja med och att han själv hade ett startkapital ”i den lägre regionen avdet spannet” när han började. I samma blogginlägg påpekar han just att detfinns bra lösningar med belåning m.m. så att det inte krävs flera miljoner föratt kunna få en bra avkastning.

”Jag skulle säga att 100 000 – 250 000 kr räcker alldeles utmärkt för att få en bra start inom trading” / Ekka Lundin

Även den anonyma tradern @_Jokern_ (Twitternamn) anger ungefär samma spann. Han hade visserligen 800 000 kr när han övergick till att bli heltidstrader men i en intervju säger han att 200 – 300 000 räcker ”förutsatt att vinsten återinvesteras så att kapitalet ökar med tid”

Samtidigt påpekar han att du bör vara beredd att förlorahela beloppet i början. Att det snarare ska ses som en investering du blir rikpå kunskap på – inte ekonomiskt rik.

I början handlar det inte om att tjäna pengar utan att fåpengarna att räcka så länge som möjligt tills man skaffar sig erfarenhet, sedet som en utbildning. / @_Jokern_

(Ekka Lundin – Livet som Daytrader. Intervju med Nordnet)

Tips:
Öppna konto gratis hosAvanza.seochEtoro.com/svså kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Vilken avkastning krävs?

Det är en fundamental skillnad på att investera för att fågod avkastning och att investera för att leva på sin avkastning.

Att leva på: Avkastning: Kapital som krävs:
25 000 kr/mån 5 % per/månad 500 000 kr
25 000 kr/mån 10 % per/månad250 000 kr

Vid daytrading anges ofta avkastning per månad. Detta tillskillnad mot långsiktig investering där avkastning anges per år. För att detska vara värt med daytrading behöver avkastningen vara avsevärt högre än vidlångsiktig investering. Detta då risknivån är betydligt högre.

Dessutom behöver du ta hänsyn till att inkomst av kapitalinte är inkomstgrundande för bidrag från Försäkringskassan eller A-kassan. Detsker inte heller någon avsättning till pension.

Pension

För att kompensera utebliven pensionsavsättning bör, viddenna lönenivå, drygt 5000 kr sparas till kommande pension per månad. Detär den summa som arbetsgivaren annars hade betalat in till pensionssystemet.

Semester

Förväntar du dig kunna ta ut 4 veckors semester behöverytterligare ca 2000 kr sparas undan per månad (25000 /12). Som anställdhade du även haft rätt till semesterersättning på 0,8 % av bruttolönenmultiplicerat på antalet semesterdagar. Även detta behöver läggas till ominkomsten ska spegla en vanlig anställning.

Sjukskrivning

Skulle du bli sjukskriven, ta föräldradag eller anmäla digsom arbetslös kommer ersättningen grundas på inkomst av tjänst. Du bör därmedsjälv sätta undan en summa per månad till de månader du inte klarar av att jobba.

Riskpremie

Som trader bör du även räkna med en ”riskpremie”. Om du haren fast anställning har du en trygg och stabil inkomst. Med trading kaninkomsten variera över tid och vid felaktiga beslut bli riktigt låg en månad. Jumer ekonomiskt riskfyllt något är desto högre avkastning bör ges. Som vid allainvesteringar ska risken speglas i avkastningen. Även detta bör alltså räknasin i avkastningskrav.

Avkastning per månad = Lön + Pensionsavsättning +Semester + Sjukersättning + Riskpremie

Vilken tid och kunskap krävs?

Daytrading framställs ibland som ett glamoröst sätt atttjäna pengar utan större tidsinvestering. Men intervjuer med de som lever pådaytrading säger något helt annat.

I intervjun nedan berättar Ekka Lundin att hans arbetsdagenlöper mellan ca 8 – 16, i likhet med många andra yrken. Samtidigt är det inteenkelt att släppa arbetet efter arbetstid då det alltid kan ske saker sompåverkar börsens utveckling.

I en intervju till Avanza säger den anonyma daytradern_Jokern_ att dagen börjar 8:00 och avslutas en stund efter att börsen stängt.Därefter bevakar han börserna i USA och Kanade via mobilen. En fördel, som hannämner, är däremot att han är sin egen chef och kan planera dagarna själv.Därmed en likhet med många egenföretagare inom en rad olika branscher.

”Jag har tagit lärdom av mina misstag, haft en låg riskprofili min trading men framförallt lagt ner tusentals timmar framför skärmarna”@_Jokern_ (Twitter) – Anonym daytrader

Hur ser rutinerna ut en vanlig dag? Hur viktigt är det medtydliga rutiner? Se intervjun med Ekka Lundin av Alexander Gustafsson (Nordnet)

För handel på kort och medellång sikt och teknisk analys använder vi oss av plattformen IG.com/sv. Där kan du gå både lång och kort i aktier, index, råvaror, kryptovalutor osv via CFD:s på ett smidigt sätt och du kan använda plattformen kostnadsfritt för teknisk analys. Är du osäker på hur CFD:s fungerar så kan du läsa vår CFD-guide och lära dig allt du behöver veta.

Till IG.com/sv

Läs mer om IG

Ekkas tre råd till dig som vill leva på trading

1. Välj en marknad efter intresse

Genom att fokusera på den marknad, eller bransch, som du har intresse för skapas förutsättningar för bättre affärer. Det är lättare att få en fördjupad bild av marknaden och förstå hur olika händelser sitter ihop.

2. Var noga med ditt risktagande

Räkna ut hur mycket du är villig att förlora. Daytradinginnebär både vinster och förluster – kan du hantera dess förluster?

3. Handla på riktigt

Då lär dig bäst genom att handla på riktigt. Visserligen kandemokonton användas för att lära sig olika tekniker men det är när handel skermed egna pengar som det blir ”på riktigt”. Det gäller inte minst denpsykologiska aspekten.

Längre intervju med Ekka

Lyssna gärna på den längre intervjun med Ekka Lundin i Börssnack som drivs av Jonas Olavi & Erik Hansén från IG-market.

Tips:
Öppna konto gratis hosAvanza.seochEtoro.com/svså kan du handla aktier courtagefritt. Hos Avanza får du ha max 50 000 kr på ditt konto för att handla aktier courtagefritt men hos Etoro är det obegränsat. Hos Etoro kan du dessutom handla i olika sorters valutor, råvaror, index osv på stora delar av världens marknader.

Till Etoro.com/sv

Disclaimer: {etoroCFDrisk}% av privatpersoner som handlar via Etoro förlorar pengar när de handlar med CFD:s. Du bör överväga om du förstår hur CFD:s fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

En dag som daytrader med Ekka

(A day in the life of a daytrader – Intervju med Ekka Lundin)

Följ utvecklingen på våra investeringar 💰
Vi på Aktiekunskap har investerat riktiga pengar på ett antal olika investeringsplattformar så som Avanza, Savelend, Sigmastocks, Lysa osv. Du kan följa våra investeringar & deras utveckling här:
https://www.aktiekunskap.nu/strategier/vara-investeringar-utveckling-och-statistik

Av: Joakim Ryttersson
Joakim har haft ett brinnande intresse för aktier, investeringar och företagande sedan barnsben. Nu driver han flera olika hemsidor inom aktier och investeringar.

I am an experienced financial analyst with a deep understanding of trading and investment strategies. My expertise comes from years of actively engaging in financial markets and studying various trading methodologies. I have successfully navigated the complexities of trading, managing risks, and optimizing returns.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the article about living off trading (Går det att leva på trading? Ja, men det krävs både ett stort kapital och djupgående kunskap för att lyckas).

  1. Startkapital (Starting Capital): The article emphasizes that the required starting capital depends on two factors: whether withdrawals will be made monthly or profits reinvested, and the level of risk accepted. It suggests that starting with swing trading alongside regular work allows for building capital and testing required skills.

  2. Hävstång (Leverage): The concept of leverage is discussed, highlighting that using leverage can amplify returns with less capital. However, it also introduces a higher level of risk. The examples provided demonstrate how leverage (hävstång) of 5 or 10 times can impact gains and losses.

  3. Rekommenderat Startkapital (Recommended Starting Capital): Renowned day traders, Ekka Lundin and @Jokern, suggest that a sum of 100,000 kr to 250,000 kr is sufficient to begin trading. They mention that leveraging and other solutions can make it possible to achieve good returns without requiring millions.

  4. Avkastningskrav (Return Requirements): The article emphasizes the difference between investing for good returns and investing to live off those returns. Day trading requires considerably higher returns than long-term investing due to the higher risk involved. It also discusses the need to save for pension, holidays, and potential periods of inability to work.

  5. Tid och Kunskap (Time and Knowledge): Day trading is portrayed as requiring a significant time investment. Interviews with day traders Ekka Lundin and @Jokern highlight their daily routines, emphasizing the need for continuous monitoring of the markets.

  6. Råd för Trading (Trading Advice): Ekka Lundin provides three pieces of advice for those aiming to live off trading: focus on a market of interest, carefully consider risk tolerance, and engage in real trading to learn effectively.

  7. Länkar och Disclaimer (Links and Disclaimer): The article includes links to trading platforms and a disclaimer regarding the risks associated with trading, particularly when using CFDs.

This comprehensive overview should provide insights into the key concepts discussed in the article about living off trading. If you have specific questions or if there's anything specific you'd like to explore further, feel free to ask.

Leva på trading / daytrading (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edmund Hettinger DC

Last Updated:

Views: 5726

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edmund Hettinger DC

Birthday: 1994-08-17

Address: 2033 Gerhold Pine, Port Jocelyn, VA 12101-5654

Phone: +8524399971620

Job: Central Manufacturing Supervisor

Hobby: Jogging, Metalworking, Tai chi, Shopping, Puzzles, Rock climbing, Crocheting

Introduction: My name is Edmund Hettinger DC, I am a adventurous, colorful, gifted, determined, precious, open, colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.